ALS EnviroMail 13 Pasivno uzorkovanje za praćenje PFAS u vodi

Pasivno uzorkovanje za praćenje PFAS u vodi

download PFD
ALS EnviroMail 13 Pasivno uzorkovanje za praćenje PFAS u vodi

ALS laboratoriji proširili su portfelj metoda za praćenje PFAS u vodenom okolišu DGT analizom pasivnih uzorkivač

Per- i polifluoroalkilne tvari (PFAS) su sintetičke kemikalije s jakim C−F vezama. Zbog svoje visoke toplinske stabilnosti, hidro i oleofobnih svojstava te visoke površinske aktivnosti, naširoko se koriste u industrijskim proizvoda. Zbog njihove ustrajnosti, potencijala bioakumulacije idalekometnog potencijala širenja, PFOS, PFOA i ostali PFAS-ovi se prate u vodenim sustavima kako bi pomogli u identificiranju izvora kontaminacije i procijeniti vremenske trendove. Za ove projekte, DGT (difuzijski gradijenti u tankim slojevima) tehnologija se može koristiti jer pruža pouzdane vremenski ponderirane prosječne koncentracije koje su idealne za praćenje razmjera sliva i u svrhu identifikacije izvora.

+
ALS laboratoriji imaju opsežno i dugogodišnje iskustvo s PFAS analizama uglavnom u uzorcima vode i tla te posjeduju širok portfelj metoda (vidi EnviroMails_Europe No. 01, 02 and 10).

Pasivno uzorkovanje za praćenje PFAS u vodi

Pasivno uzorkovanje oslanja se na nepotpomognutu molekularnu difuziju analita kroz difuznu površinu na adsorbens. Za razliku od aktivnog (pumpanog) uzorkovanja, pasivni uzorkivači e zahtijevaju struju, nemaju pokretnih dijelova i jednostavni su za korištenje (bez rada pumpe ili kalibracije). Nakon uzorkovanja, adsorbirani analiti se desorbiraju iz adsorbensa i kvantificirati korištenjem raznih analitičkih tehnika. Pasivni uređaj za uzorkovanje akumulira količinu ciljanoh spojeva koji odražavaju vremenski ponderirani prosjek koncentracije tijekom razdoblja primjene.

Uzorkovanje i analiza uzoraka

DGT uzorkivači prikladni su za sve vrste voda svježe, morske ili otpadne vode).

DGT uzorkivači raspoređuju su u tekućoj /pokretnoj vodi i pričvršćuju se uzicom za pecanje na uređaj za postavljanje. Nakon dohvaćanja iz okruženja za implementaciju i ispiranja ultračistom vodom. Nakon toga, u vrećama sa kontroliranom vlagom, DGT uzorkivači se prevoze do laboratorija.

U laboratoriju se uklanjaju izloženi uzorci iz vrećica, rastavljaju se i gel za vezivanje se odvoja od ostalih dijelova. Vezni sloj je ekstrahiran 24 sata potpuno uronjen u metanol koji sadrži 0,5% NH4OH. Ekstrakt je koncentriran dušikom, filtriran i analiziran UHPLC-MS/ MS (tekućinska kromatografija ultravisoke učinkovitosti zajedno s tandemskom masenom spektrometrijom).
Identifikacija i kvantifikacija ciljanog PFAS-a temelji se na pristupu kalibracije internog standarda. Metoda je validirana i uključuje 14 PFAS spojevi za koje su koeficijenti difuzije (D) određujeni od strane proizvođač
(Tablica 2).

DGT uzorkivači

DGT uzorkivači sastoje se od tri osnovne komponente: sloj hidrogela, sloj difuzijskog gela i filterska membrana (vidi sliku 2). Sloj hidrogela djeluje kao vezivna faza za ciljne analite, dok difuzni sloj gela olakšava kontroliranu difuziju analita prema veznom sloju. Analiti se zatim imobiliziraju u hidrogelu, omogućujući očuvanje tijekom vađenja uzorka.

Zaključci

Pasivno uzorkovanje, posebno s DGT uzorkivačima, pruža vrijedan pristup razumijevanju dinamiku promjene kvalitete vode tijekom vremena. Svladavši mnoga ograničenja konvencionalnog uzorkovanja na licu mjesta, DGT uzorkivači doprinose sveobuhvatnijoj i točnijoj procjeni kvalitete vode, i tako doprinosi donošenju ispravnih odluka u procesu održivog upravljanja okolišem.