Certifikati / Ovlaštenja

i

1. akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije 02.12.2010. godine (broj potvrde: 1283).

i

2. Ovlašten od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike

i

3. ishodio suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša tj. izradu osnovne karakterizacije otpada za odlaganje sukladno posebnom propisu o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

i

4. u 2013. godini zatražio upis u očevidnik laboratorija za ispitivanje otpada (sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom – NN 94/13)