Certifikati

1. AKREDITIRAN OD STRANE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE 02.12.2010. GODINE (BROJ POTVRDE: 1283)

Potvrda o akreditaciji 1283

Popis ispitnih metoda u fleksibilnom području akreditacije

2. OVLAŠTEN OD STRANE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta od Ministarstva zaštite okoliša i energetike

3. ISHODIO SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA TJ. IZRADU OSNOVNE KARAKTERIZACIJE OTPADA ZA ODLAGANJE SUKLADNO POSEBNOM PROPISU O NAČINU I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA, KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA

4. U 2013. GODINI ZATRAŽIO UPIS U OČEVIDNIK LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE OTPADA (SUKLADNO ZAKONU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM – NN 94/13)