Kontakt

Hidro.Lab. d.o.o.

Laboratorij za ekološka ispitivanja

Adresa

Spinčići 170a,
51215, Kastav

TEL.

051 268 565

Email

hidrolab@hidrolab.hr

DIREKTOR

091 204 7224

Voditelj
laboratorija:

091 204 7324

Tehn. za uzimanje uzoraka:

091 204 7323
091 204 7204

Kontaktirajte nas putem e-maila

    Prikupljanje i korištenje osobnih podatakaGDPR

    Postupak s pritužbama dostupan je na zahtjev.