Kontakt

Hidro.Lab. d.o.o.

Laboratorij za ekološka ispitivanja

Adresa

Spinčići 170a,
51215, Kastav

TELEFON:

051 268 565

Email

hidrolab@hidrolab.hr

FINANCIJSKI DIREKTOR:

091 200 65 01

VODITELJ
LABORATORIJA:

091 204 73 24

IZVRŠNI VODITELJ LABORATORIJA:

091 204 74 43

Prikupljanje i korištenje osobnih podatakaGDPR

Postupak s pritužbama dostupan je na zahtjev.