analiza-podzemnih-voda-i-povrsinskih-vodaAnalize (ispitivanje) podzemnih i površinskih voda provodimo sukladno Uredbi o standardu kakvoće vode (NN 96/19), Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17), okolišnoj dozvoli ili zahtjevu klijenta u svrhu utvrđivanja početnog stanja okoliša ili redovnog monitoringa.

 

Laboratorij je ovlašten (Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta) i akreditiran (Potvrda o akreditaciji broj 1283) za ispitivanje pojedinih parametara u podzemnim i površinskim vodama.