Usluge

N

Analiza otpadnih voda

Analize (ispitivanje) otpadnih voda provodi se sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN80/13), Vodopravnim dozvolama, Okolišnim dozvolama ili zahtjevu klijenta

N

Analiza podzemnih voda

Analize (ispitivanje) podzemnih voda provodi se prema Uredbi o standardu kakvoće vode (NN 73/13) ili zahtjevu klijenta

N

Analiza površinskih voda

Analize (ispitivanje) površinskih voda provodi se prema Uredbi o standardu kakvoće vode (73/13) ili zahtjevu klijenta

N

Analiza otpada

Provodimo analize (ispitivanje) otpada koji je namijenjen termičkoj ili fizikalno-kemijskoj obradi te otpada namijenjenog za trajno odlaganje uz izradu osnovne karakterizacije otpada ili prema zahtjevu klijenta

N

Analiza sedimenta

Analize (ispitivanje) sedimenta provodi se prema zahtjevima klijenta

N

Analiza mulja

Analize (ispitivanje) mulja provodi se prema Pravilniku o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN38/08) ili zahtjevu klijenta

N

Analiza tla

Analize (ispitivanje) tla provodi se prema Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 32/10), Pravilniku o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN38/08) ili zahtjevu klijenta

N

Prilagođavanje sigurnosno-tehničkih listova (STL) našem tržištu

Prilagođavanje sigurnosno-tehničkih listova (STL) našem tržištu provodimo prema Zakonu o kemikalijama (NN 18/2013)