Provodimo uzorkovanje i analize krutih oporabljenih goriva sukladno akreditiranim metodama (Potvrda o akreditaciji broj 1283).

U krutim oporabljenim gorivima ispitujemo: pepeo, vlagu, ogrjevnu vrijednost, sadržaj ugljika, vodika, dušika, klora i sumpora te metala. Laboratorij je u mogućnosti odrediti i raspodjelu veličine čestica krutih oporabljenih goriva. Uz navedeno provodimo specifikaciju i klasifikaciju krutih oporabljenih goriva sukladno normi HRN EN ISO 21640:2021.