Analiza otpada

Provodimo analize (ispitivanje) svih vrsta otpada namijenjenih termičkoj ili fizikalno-kemijskoj obradi te otpada namijenjenog za trajno odlaganje uz izradu osnovne karakterizacije otpada, a sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 90/15).

Analize otpada provodimo i prema specifičnom zahtjevu klijenta.

Laboratorij je akreditiran za ispitivanje svih parametara koje zahtjevaju navedeni zakonski propisi vezani uz otpad (Potvrda o akreditaciji broj 1283).

Zakonski propisi:

  • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 98/19)
  • Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 75/16)
  • Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)
  • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta
    otpada (NN 114/15, 103/18, NN 56/19)
  • Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljem (NN 124/06, NN 121/08. NN 31/09, NN 156/09, NN
    91/11, NN 45/12, NN 86/13)