Analiza otpadnih vodaAnalize (ispitivanje) otpadnih voda provodimo sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, NN 43/14, NN 27/15, NN 03/16), Okolišnim dozvolama, Rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, Vodopravnim dozvolama ili specifičnim zahtjevima klijenata.

Laboratorij je ovlašten (Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta) za ispitivanje svih paramtera u otpadnim vodama navedenih Prilogom 1. i ostalim Prilozima Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, NN 43/14, NN 27/15, NN 03/16) te je akreditiran za ispitivanje pojedinih parametara u otpadnim vodama (Potvrda o akreditaciji broj 1283).