U laboratoriju provodimo ekotoksikološke analize (ispitivanja)
– određivanja inhibicije pokretljivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)
– test akutne toksičnosti, određivanje inhibitornog učinka vodenih uzoraka na emisiju svjetla bakterije Vibrio fischeri
– test sa svjetlećim bakterijama i ispitivanje inhibicije rasta slatkovodnih algi s jednostaničnim zelenim algama.

Laboratorij je ovlašten (Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta) za provođenje navedenih analiza te posjeduje akreditaciju za test akutne toksičnosti (Potvrda o akreditaciji broj 1283).