Prilagođavanje sigurnosno-tehničkih listova (STL) našem tržištu

Provodimo prilagođavanje sigurnosno-tehničkih listova (STL) hrvatskom tržištu prema Zakonu o kemikalijama (NN 18/2013) te ih šaljemo na upis u Registar sigurnosno-tehničkih listova.